Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website 

Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens 
kunnen echter voorkomen. Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. 

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Virussen

Frits ter Laak Belastingadvies & Administraties garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, 
vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.