Nieuws van ElsevierFiscaal.nl

Nieuws voortaan alleen in Elsevier Nextens

zondag, 1 februari - 2015

Meer lezen

NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

maandag, 12 januari - 2015

Op het Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht heeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) commentaar gegeven, waarvoor een internetconsultatie is geopend. Op een aantal punten wordt er in het commentaar verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking vanuit het perspectief van het belastingrecht.

Meer lezen

'Landelijke Landbouwnormen 2014' beschikbaar

maandag, 12 januari - 2015

De 'Landelijke Landbouwnormen 2014' voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven zijn beschikbaar.

Meer lezen

Woonlasten stijgen minder dan inflatie

vrijdag, 2 januari - 2015

De woonlasten in 35 grote gemeenten stijgen het komend jaar gemiddeld met 0,8 procent en blijven daarmee achter bij de inflatie, die 1 procent is. In feite is er daardoor sprake van een lichte daling van de kosten voor onroerendzaakbelasting (ozb), rioolheffing en reinigingsheffing. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdag.

Meer lezen

Feodaal zakelijk recht ten einde

woensdag, 31 december - 2014

Ruim negenhonderd jaar geleden ingesteld, dertig jaar geleden afgeschaft en eindelijk ... ten einde: het recht van de dertiende penning.

Meer lezen

Belastingaangifte over 2014 vanaf 1 maart

woensdag, 31 december - 2014

Vanaf 1 maart 2015 kan er met aangiftesoftware van de Belastingdienst aangifte inkomstenbelasting worden gedaan over 2014. Dus niet al in januari en februari. Vanaf 1 maart kan er gewoon weer gebruik worden gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst heeft dan al een groot aantal gegevens ingevuld. Deze gegevens hoeven alleen nog gecontroleerd en aangevuld te worden.

Meer lezen

Balanstotaal brievenbusfirma's groeit opnieuw

dinsdag, 30 december - 2014

Het balanstotaal van Nederlandse Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's), ook wel brievenbusfirma's of schakelvennootschappen genoemd, is in 2013 toegenomen met 156 miljard euro tot 3545 miljard euro. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

Meer lezen

'Gepensioneerden netto er iets op vooruit'

dinsdag, 30 december - 2014

Ondanks stijgende belastingen krijgen Nederlanders met een pensioen of lijfrente-uitkering volgend jaar netto iets meer uitgekeerd dan dit jaar. Dat blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP die maandag zijn gepubliceerd.

Meer lezen

Wat er voor u verandert per 1 januari

maandag, 29 december - 2014

Zoals elk jaar wijzigt er voor burgers per 1 januari weer een hoop als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Een overzicht.

Meer lezen

Belastingaangifte alleen in maart en april

woensdag, 24 december - 2014

Digitaal belastingaangifte doen (met aangiftesoftware van de Belastingdienst) kan volgend jaar alleen in maart en april, waarschuwt het ministerie van Financiën. Eerder moest de aangifte voor 1 april binnen zijn, nu dus pas voor 1 mei.

Meer lezen